Skladba

Ve větných celcích vyhledej slovesa v určitém tvaru. Poté urči, zda je větný celek jednoduchá věta, nebo souvětí.
Venku mrzlo, na stromech se tvořila jinovatka. ()
Na silnici a na chodníku bylo náledí. ()
Lidé chodili opatrně, aby neupadli. ()
Auta musela jezdit pomalu, aby nedostala smyk. ()
Chodníky i náměstí byly posypané. ()
Adam s Míšou se brzy ráno vydali do školy. ()
Ke škole došli spolu s ostatními těsně po zvonění. ()
Jakmile si zazpívali, přešli k učivu českého jazyka. ()