Skladba

Ve větných celcích vyhledej slovesa v určitém tvaru. Poté urči, zda je větný celek jednoduchá věta, nebo souvětí.
Slunce již pěkně hřeje, a tak nastává obleva. ()
Kluci a holky vyšli na procházku po okolí. ()
Tráva se začíná zelenat, ale v potůčku se voda rychle valí ze břehů. ()
Na stromech raší listy a pupeny. ()
Čápi, husy a vlaštovky přilétají z teplých krajin. ()
U nás na dvorku vítáme také kosy, pěnkavy a ěpačky. ()
Brzičko nastane opravdové jaro a po něm přijde konečně léto. ()