Skladba

Ve větných celcích vyhledej slovesa v určitém tvaru. Poté číslicí zapiš, z kolika vět se větný celek skládá.
Smolíček byl malý pacholíček a žil u jednoho jelena, který měl zlaté parohy. ()
Ten jelen chodíval na pastvu spolu s dalšími jeleny a lesními zvířátky. ()
Vždycky když odcházel, přikazoval Smolíčkovi, aby zavřel a nikoho nepouštěl. ()
Smolíček ho poslechl, měl vždy zavřeno a dlouho nikdo na dveře nezabouchal. ()
Jednoho dne ale kdosi na ty dveře přece jen zabouchal. ()
Smolíček se zeptal, kdo to je. ()
Zvenčí se ozvaly líbezné hlásky, které Smolíčka lákaly, aby otevřel dveře. ()