Skladba

Ve větných celcích vyhledej slovesa v určitém tvaru. Poté číslicí zapiš, z kolika vět se větný celek skládá.
Jeden král měl velikou krásnou zahradu, ve které bylo mnoho nádherných stromů. ()
Nejvzácnější z nich byla jabloň, která stála přesně uprostřed a vždy voňavě kvetla. ()
Každý den měla jedno zlaté jablko, co ráno odkvetlo, ve dne vzrostlo a v noci dozrálo. ()
Ale žádné se nedočkalo druhého rána, protože se pokaždé záhadně ztratilo. ()
Král i se svými syny se proto velmi rmoutil. ()
Proto si zavolal nejstaršího syna a řekl mu, aby zjistil, kdo mu ta jablka odnáší. ()
Nejstarší syn se rozloučil s matkou, vsedl na koně a vydal se na dalekou cestu. ()
Jel a jel, až nakonec dojel ke staré chalupě a u ní už jeho kůň nechtěl pokračovat. ()