Shoda přísudku s podmětem

Doplň koncovku příčestí minulého a přidej rod podmětu.
stromy vyrostl
pole se zelenal
mravenci pomáhal
vrány odpočíval
závěsy se nepohnul
babičky vařil
rackové létal
chalupy se nakláněl
sluhové zkameněl
světla se rozsvítil
děti se rozběhl
uši slyšel
okna popraskal
vrcholky se tyčil