Shoda přísudku s podmětem

Uvědom si, co je větě podmětem. Zdůvodni si koncovku příčestí minulého a doplň ji.
Letadla přistál na letišti.
Chlapci se ještě nevrátil.
Dívky zametal dvůr.
Auta návštěvníků zůstal na parkovišti.
Pod stromečkem ležel barevné balíčky.
Chodby byl čisté.
Koťata se v pelíšku protahoval.
Vrabci neodlétl do teplých krajů