Shoda přísudku s podmětem

Uvědom si, co je větě podmětem. Zdůvodni si koncovku příčestí minulého a doplň ji.
Sloužící se divil, že takovou rybu nikdy neviděl.
Mouchy v kuchyni létal a bzučel.
Tenčí hlásky odpovídal, že husy pochodoval do ječmene.
Muži rozuměl, co si koníci povídal.
Oknem dovnitř vletěl dva ptáčkové.
Jiskry padal na mraveniště a mravenci utíkal s vajíčky.
Perly se vysypal do trávy na louce.
Rybáři na trhu prodal ryby.
Zlaté vlasy plynul Zlatovlásce z hlavy, až oči přecházel.