Shoda přísudku s podmětem

Uvědom si, co je větě podmětem. Zdůvodni si koncovku příčestí minulého a doplň ji.
Mezi mraky probleskoval hvězdy.
Vrstvy těžkého sněhu pokrýval pole.
U potoka rostl zakrslé vrby.
Děti odjel na hory.
Vojáci došl na cvičiště.
Jezevci v klidu přespal celou zimu v doupěti.
Nad městem přeletěl letadla.
Zajíci pelášil po jetelišti.
Psi pronásledoval svou kořist.
U potoka rozkvetl bledule.
Světla lamp zhasl.
Jehňata vyběhl z ohrady.