Shoda přísudku s podmětem

Doplň vynechaná písmena. Nezapomeň si vše zdůvodnit.
V zahrádce voněl červené růže.
Talíře se rozbil na malé kousky.
Parky se na jaře zazelenal.
Nad polem kroužil poštolky.
Na mez se ukrýval koroptve.
Z vikýře vyletěl holub.
Za chvíl se objevil jestřábi.
Na stavbě pomáhal jeřáb.
Z hor se vrátil přeplněné autobus.
Horské potůčky tiše zpíval.
Lidé čekal na vlak.
Dívky se oblékl do kroje.
Večer před stany hořel ohníčky.
Městské ulice směřoval na náměstí.
Na jaře keře nádherně rozkvetl.
Lovci ulovil lva.