Shoda přísudku s podmětem

Uvědom si, co je větě podmětem. Zdůvodni si koncovku příčestí minulého a doplň ji.
Psi vrčel a štěkal.
Koťata dováděl v kupce sena.
Vlaštovky létal nízko nad zemí.
Všechny stromy v zahradách rozkvetl.
Skřivánci vítal zpěvem příchod jara.
Krávy se pásl na louce.
Slepice zobal zrní.
Pařezy ztrouchnivěl.
Čmeláci bzučel na rozkvetlé louce.
Jablíčka na stromě už červenal.
Autobusy vozil turisty po hradech a zámcích.
Hodiny odbil půlnoc.
Datlové ťukal do stromů a hledal škodlivý hmyz.
Dny se krátil.
Mravenci si postavil nové mraveniště.
Všechny knihy byl svázán v kůži.
Žáby kuňkal celou noc.
Děvčata se vrátil z Bydžova.
Sýkorky v zimě zobal lůj.
Na obloze se objevil červánky.