Opakování

Doplň vynechaná písmena. Nezapomeň si vše zdůvodnit.
Ráno krásně zpíval kos.
Opět se k nám vrátil čáp.
Udělal si hnízdo na komnu.
Dřevo blo provrtáno červ.
Červ zničil staroblý nábtek.
Královská koruna bla posázená drahokam.
Chlapci chytal ryb pod příkrou hráz.
Po neb plul obláčky.
Orl mával mohutnými křídl.
V změ ptáci přilétal až k našemu oknu.
Na pokraji lesa stál bílé bříz.
Kabáty a bundy si děti pověsil do šatny.
Lbor a Zbněk se vrátil brzčko.
Žáci dnes ve škole psal kontrolní cvičení.