Opakování

Doplň vynechaná písmena. Nezapomeň si vše zdůvodnit.
V ponděl si děti vyšl s panem učitelem na Petřín.
Nejdříve všichni vystoupil na rohlednu.
Měl Prahu jako na dlani.
Nad dom vyčníval vysoké vže kostelů a chrámů.
Středem města tiše plnula Vltava.
Nejvíce vpravo na jihovchodní straně vstupoval Všehrad.
Vlevo se vypínal Hradčany.
Vpředu čněla do vše vhlídková a televzní věž na Žižkově.
Děti objevil další vznamné budov.
Poté všichni navštívil zrcadlové bludiště.
Jejich obraz v zrcadlech je rozesmíval.