Opakování učiva

K předloženým slovům zapište slova protikladná.
  1           
    2         
      3       
    4         
 5            
     6    7      
           
8         9    10