Opakování učiva

Do slov doplňte vynechaná písmena. Nezapomeňte si pravopis zdůvodnit.
Moj rodče koupili nedaleko Mletína domek.
Ten je teď naším vkendovým a prázdnnovým obdlím.
Je to občejné selské staven, nedaleko teče horská bstřna.
Obvatelé vesnce se snaž zachovat její svérá i ldové občeje.
ve se tu ldé živli hlavně prac v lesch.
Stař si přivdělávali na živobtí sbráním hu, lesnch plod a léčivých blin.
Staroblých baráčků na vesnci stále ubvá.
Ldé chtějí mt pohodlnější bty.
Nám se v naší chalouce lbí a nc nám tu neschází.