Opakování učiva

Do slov doplňte vynechaná písmena. Nezapomeňte si pravopis zdůvodnit.
Indáni ulovli bzona. Velkomslný vezr uděll rytři mlost.
Vstal jsem neobvkle brz.Nazvej to správně.
Paní Ztková urazla v btě kousek omtky.
Nebudu bt spolužáky. Mamnka přebrala čočku.
Srová zelenna je zdravá, ale musme ji pečlivě omt.
Kolem bízkého leska protéká bstrý Lščí potok.
Babčka nasbrala blinky. Pchou se cta nezská.
Vedle umvadla vsí ručník. Obvatelé Psku zskali nové bty.