Opakování učiva

V básničce určete slovní druhy. Do závorek je zapisujte pomocí číslic.
Motýlek
Letěl () bílý () motýlek ()
kolem () mlýnice (),
viděla () ho () u () mlýna ()
bílá () slepice ().
Slepice () se () divila (),
že () je () taky () bílý (),
hned () se () ptala (),
kde () ho () nabílili ().