Opakování učiva

Do slov doplňte vynechaná písmena. Nezapomeňte si pravopis zdůvodnit.
V šrém poli stála chalouka. Bžela okolo mška.
Uvděla chalouku a zastavla se pře ní.
Chalouka se jí lbla a začala v ní bdlet.
Za čas k ní přibla hbtá žabčka, rchlonoh zajček,
chtrá lška, šed vlk a nemotorn medvě.
Rozhodl se, že bude bdlet na střeše, ale to neměl dlat.
Malá chalouka se zřtla.
Zvřátkům nezblo, než s postavt chalouku novou.