Opakování učiva

Doplňte neúplná slova.
O Nebojsovi
Kdž bl Nebojsa sám, opatřl mln, snědl koblhy, vpil pvo a všel si na procháku přes spla.
Nad vodou se táhly mlh, měsc se leskl jako rbí oko.
Blo tak pkně, že Nebojsovi jhlo u srdce.
Najednou slší, jak se mln zarazl.
Pospchá do mlnice, vše v pořáku.
Znovu kolo spust, ale to se za chvli zastav.
Vzal tedy houslčky, přebrá se ve strunách a hraje tak lbezně, jako b slavk zpval.
Po chvli lampčka zaplápolá, dveře se otevrají a vstoupí dvný človček.
Oči mu svtí jako řezavé uhlky, ale ze šosů mu kape voda.
Bl to vodnk.