Nauka o slově

Do dvojice vět vždy doplňte správné slovo podle nabídky.
parky - párky : Ohřej mi prosím dva . Městské slouží běžcům.
pata - pátá : Na věži odbila hodina. Při chůzi mě bolela .
spali - spálí : Všechno dřevo v krbu. V neděli ráno jsme .
vina - vína : Trápila ho jeho . V obchodě prodávali .
mícha - míchá : Cibulka se vařečkou. Obratli prochází .
libá - líbá : Bytem se šířila vůně. Eliška Vojtěcha.
tyká - týká : Martina si s prodavačkou. Tohle se nás .
šili - šílí : V krejčovské dílně kalhoty. Na koncertu mladí posluchači .