Nauka o slově

Slova v závorce přepište správně.
Stará (me2dice) (us0) v (dou5i) .
Najednou zaslechla podivný zvuk v (os3ci) .
(Zbys3la) pozornost.
(Vzá5í) se (me2dice) (8ělila) .
Prohledala okolí (dou5e) .
Pak se (o5) vrátila (z5) .
Nikoho (nespa3la) .
Chvilku (vě3la) .
Náhle (ustr0) .