Nauka o slově

Do vět doplňte vhodná slova.
   dostal      knedlíky      mluví      najedl      nakláněla      roznáší      velký      vpadl      vytřít      zpívá   
Kos v koruně stromů.
Rychlý běžec do cíle.
Musím podlahu.
Na rozbouřeném moři se loď do všech stran.
Honza se rychle .
Herci v divadle zřetelně.
Byl to úspěch.
Tomáš krásnou koloběžku.
Letuška jídlo cestujícím.
Borůvkové jsou mé oblíbené jídlo.