Nauka o slově

K nespisovným slovům přiřaďte jejich spisovný význam.