Stavba slova

Ke kořenu -chod- zapisuj slova vytvořená pomocí nabídnutých předpon a částí příponových.
předpona
kořen
část příponová
vytvořené slovo
s
chod
schod
chod
v
chod
chod
ec
pod
chod
chod
ník
pře
chod
chod
ba
roz
chod
ob
chod
ník
po
chod