Stavba slova

V článku se zaměříme na předpony.
Zeptali se jednoho známého lovce šelem, který se právě vrátil z pralesa: "Je to pravda, že žádná šelma neublíží tomu, kdo nese zapálenou pochodeň?"
"Ano, to je pravda," odpověděl lovec, "záleží ale na tom, jakou ji nesete rychlostí."
Z článku vyber a napiš jedno slovo s předponou:
Kolik slov s předponami je v článku?