Stavba slova

Do slovních spojení doplň vhodné předpony.
platný vstup
borný výklad
mořská výška
zubý stařeček
platná jízdenka
prašné prostředí
hlavý drak
průměrný žák