Stavba slova

Zapiš správně slova a slovní spojení.
(nad) skálou
(před) chvilkou
(od) hlásit
(pod) zimní
(před) ložka
(pod) oknem
(pod) důstojník
(od) mítnout
(od) dech
(nad) bytečný
(od) díl
(před) povídat
(před) poslední
(pod) běl
(od) chod
(nad) řádek