Stavba slova

Doplň správné předpony.
Nejprve jsem trhl sáček s bonbóny. Ty se sypaly na podlahu.
Pak jsem tloukal ořechy. Podařilo se mi jich bít jen několik.
Ostatní se kutálely po zemi. Pak jsem chtěl hrabat listí a pálit oheň.
Oheň se sice hořel, ale vzápětí ho déšť hasil. Listí poté šlo hrabat.
Nakonec se mi podařilo lomit hrábě. Byl to opravdu vadný den.