Stavba slova

Do slov doplň předpony.
Musíš jet náměstí. To je cenné běživo. Děti rychle běhly rybník.
Na moři se jevily ropné skvrny. Přichází vykle brzy ráno.
Musíme rýt všechny stromy. Najednou se před námi jevil hrad.
Děti ho šly ze všech stran. Kup si nové baly a bal si sešity.
Ta bálka byla rozlepena. Narýsuj délník. Nastalo zimní dobí.
Byl očkován proti brně. Měl na ruce vaz. Řeka téká město.