Stavba slova

Zapiš správně slova a slovní spojení.
(do) školy
(do) brovolně
(v) pisovat
(s) námi
(o) tobě
(o) malovánky
(pro) ni
(pro) běhl
(pod) ložit
(pod) tebou
(ú) mysl
(u) tebe
(u) myla
(u) česal
(k) nám
(o) tobě
(pod) razit
(bez) příčiny
(roz) zlobit
(na) jel
(na) kámen
(bez) úkolu
(bez) radný
(u) spořádat
(u) babičky
(o) něm