Stavba slova

Zdůvodni si a poté doplň.
U vzdu na křižovatku se obvilo auto.
Vlo na hlavní silnici a nedalo přednost v jízdě.
Tato nepozornost si vyžádala obť na životě.
Ml bys vdět, že ranní rocvička každého osvží.
Vysoké naptí je nebepečné.
Alžbta vbhla do pochodu.
Do kníky nic nepisuj, ani neokresluj orázky.
Kamil má obmný pytel na sportovní vci.