Slovní druhy

Rozliš slovní druhy - přiřaď správně slova k názvu slovního druhu.