Slovní druhy

Postupně určuj slovní druhy.
Kdysi () dávno () se () v () něčí () moudré () hlavě () zrodila () myšlenka () založit () školu (), aby () do () ní () chodily () všechny () děti () a () učily () se () být () moudrými ().
Mezi () prvními () žáky () této () školy () bylo () dvanáct () měsíčků ().
Chodit () do () školy () bylo () tehdy () těžší (), protože () škola () trvala () celý () rok ().