Slovní druhy

Z úryvku z knihy Já Baryk postupně vypiš všechna slovesa.
Když hlavní člověk zatroubí, tak to začne: eskadra bažantů najednou vzlétne, můj člověk a další dělostřelci zvednou hlavně a bum - prásk - bum! Bažanti letí a naši lidé je cvičí v rámusu, dokud je nezaženou z dohledu.