Slovní druhy

Postupně určuj slovní druhy.
Na () březích () řeky () Moravy () se () rozkládala () před () tisícem () let () Říše () velkomoravská ().
Byl () to () slavný () stát ().
Kupci () z () celého () světa (), kteří () tudy () táhli () v () karavanách (), pěli () chválu ().
Lidé () dobří (), dobytek () ani () dítka () nikdy () nebijí ().