Slovní druhy

Ke kořenům slov připoj předpony a přípony tak, aby vznikla slova různých slovních druhů.
        1      2     
               
        3         
               
     4            
               
               
   5              
               
6