Slovní druhy

Doplň vhodná slovesa do vět.
Božena Němcová ráda na dobu, kdy se Barunka Panklová a v údolí u řeky Úpy.
Těmi vzpomínkami později svou nejhezčí knížku - Babičku.
Údolí se Ratibořické a domku, kde Barunka s rodiči a sourozenci, se Staré bělidlo.