Slovní druhy

Slovesa napiš v 1. osobě budoucího a přítomného času. Já (se)...
     1      2       
              
3    4              
              
              
              
      5   6         
     7           
              
       8         
              
   9