Slovní druhy

Postupně určuj slovní druhy.
Mikulášský () trh () byl () ve () znamení () tisíců () pozlacených () metel () s () rudými () papírovými () pentlemi () a () růžemi ().
Někdy () již () poletoval () sníh ().
Vločky () sněhu () ulpívaly () na () vlasech () i () kožešinách () s () částečkami () různých () folií (), které () se () setřásly () z () Mikulášů ().
Maminky () se () zlatem () ve () vlasech () se () šťastně () usmívaly ().