Slovní druhy

Z předložených větných celků vyber slova k určeným slovním druhům.
V neděli ráno krátce po sedmé vyrazili. Když zjistili, že se nikdo nevydal po jejich stopách, stočili se k Sázavě a přilehlým jeskyním.
  1         
         
 2          
         
    3       
4           
         
    5       
         
    6       
         
 7