Slovní druhy

Z předložených větných celků vyber slova k určeným slovním druhům.
Ať si tu baterku nechá, volal zezdola tatínek. Maminka si těžce povzdechla a odešla a já si zase vlezl pod deku. S baterkou to bylo tak prima, že si to ani nedovedete představit. A pak jsem usnul. A když mě maminka vzbudila, ležela baterka v nohách postele, byla zhasnutá a nechtěla znovu svítit.
    1      
  2        
        
  3        
        
 4         
       5   
6     7    8     
        
        
        
  9