Slovní druhy

Postupně určuj slovní druhy.
Opustil () jsem () školní () budovu () v () době () výuky (),
protože () mi () vypadla () svačina () z () okna ()
a () já () ji () tam () nechtěl () nechat () jen () tak () ležet ().
Běhám () po () chodbě () proto (),
že () je () přestávka () a () z () radosti () ze () života ().
Nesměju () se () tělocvičnému () nářadí (),
kterému () říkáme () koza ().
Směju () se () kamarádovi (),
který () se () ji () pokouší () podojit ().