Slovesa

K podstatnému jménu přiřaďte sloveso, které je s ním příbuzné.