Slovesa

Ke každému neurčitku připište správné tvary sloves ve 2. osobě jednotného čísla.
neurčitek
čas minulý
čas přítomný
čas budoucí
zkoušet
chodit
být
vykládat
psát
léčit
lyžovat
stavět
houpat se
brát si