Slovesa

Zapisujte podle nápovědy správné tvary sloves.
  1      2           
      3      4       
               
5    6               
             7    
               
  8          9