Slovesa

Doplňte tvary slovesa být v přítomném čase.
Přišel (1. osoba, jednotné číslo) pozdě.
Naše hory (3. osoba, množné číslo) krásné.
Komu (2. osoba, jednotné číslo) půjčil klíče?
Našli (2. osoba, množné číslo) ten míč?
Robert (3. osoba, číslo jednotné) dobrý kamarád.
Ve třídě (2. osoba, množné číslo) nechali nepořádek.
To (1. osoba, množné číslo) od vás nečekali.
Já (1. osoba, jednotné číslo) to neudělal schválně.