Slovesa

Doplňte záporné tvary slovesa být v přítomném čase.
Dnes ve třídě všechny děti.
Mami, odpoledne mám trénink, doma.
Tohle přece pravda!
Děti, proč po začátku vyučování na svém místě?
Jindřichu, snad nemocen?