Slovesa

Doplňte do vět slovo jsem - sem..
Teď ve škole.
Povím ti, že rád, že tě vidím.
Přines všechny své věci.
Zaléval květiny a rozlil vodu.
Nechoď za mnou.
Pojď k nám.
Ráda se vracím.
Ve škole ráda.
Musíš hned přijet.
rád, že se všechny věci vešly.