Slovesa

Doplňte i / í ve slovesných koncovkách.
Ráda bruslm a lyžuj.
Nepij rád teplé mléko.
Děti rády poslouchaj a vypravuj pohádky.
Sestřičky v nemocnici ošetřuj pacienty.
Já si to nepřej.
Ráda maluj.
Přej vám hodně štěstí.
Diváci napjatě sleduj film.
Od rána tě pozoruj.