Slovesa

Utvořte budoucí čas sloves pro 1. osobu jednotného čísla.
skákat
skočit
psát
napsat
lézt
vylézt
číst
přečíst
jíst
sníst