Slovesa

  
U sloves určete osobu, číslo a čas.
sloveso
osoba
číslo
čas
budeme se učit
dělal
nejste
budeš nosit
nosili jsme
pletou
povídám
spali
uměli jste
vezmeme
volal jsi
zapomněl jsi
vzpomíná
rozzlobíte se
nedoslýchá